Cestovní granty na Nephrology Winter School 2011

Výbor ČNS se rozhodl podpořit účast mladých nefrologů na 11th Prague Postgraduate Training Course in Nephrology 2011.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
výbor ČNS se rozhodl podpořit účast mladých nefrologů – členů ČNS do 35-ti let věku na 11th Prague Postgraduate Training Course in Nephrology 2011 (Nephrology Winter School), který se koná ve dnech 21.–23. 1. 2011 v Kongresovém sále IKEM, v Praze 4 (podrobnosti viz webová stránka ČNS) a vyhlásil pro ně celkem 25 cestovních grantů á 2 000 Kč. Grant je určen ke krytí kongresového poplatku, ubytování či cestovních nákladů (vše do výše prostředků grantu).
Přihlášky je možné podat od 6. 12. 2010 elektronicky (rychlik@cesnet.cz, v kopii renata.dudkova@ikem.cz), uzavírka podání přihlášek je 5. 1. 2011.
Udílení grantu bude dle pravidla “first-come, first served”, o výsledku budou žadatelé informováni do 12. 1. 2011.

Za organizační výbor

Ivan Rychlík

Winter_nephrology_school_Invitation+program_CME_Prague.pdf
275,71 kB, Datum poslední změny: 1.12.2013