Členské příspěvky pro rok 2008

Informace k hrazení členského příspěvku pro rok 2008

Vážené kolegyně a kolegové,

Výbor ČNS se na svém jednání usnesl, že členské příspěvky pro rok 2008 zůstanou ve stejné výši jako v minulém roce. To znamená 350 Kč.

Prosíme o uhrazení členského příspěvku bankovním převodem na číslo účtu: ČSOB – 175817119, kód banky je 0300.

Členské příspěvky za rok 2008 by měly být uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2008.

Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Vědecký sekretář ČNS