Informace týkající se mexické chřipky

Dopis doc. Ryšavé

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

jak jistě víte, platí nyní celosvětově na základě vyhlášení WHO 6. stupeň rizika nákazy mexickou chřipkou (virem H1N1), tedy stav pandemie. Jelikož zdravotničtí pracovníci a pacienti s chronickými onemocněními (včetně nemocných s chronickým selháním ledvin a transplantovaných) jsou touto infekcí ohroženi nejvíce, měli by být zahrnuti v rámci pandemických plánů jednotlivých zemí do přednostní skupiny určené k vakcinaci proti této viróze. ČNS se již od května letošního roku intenzivně touto problematikou zabývá a žádala na MZd ČR zařazení zdravotníků pečujících o dialyzované nemocné a nemocné se selháním ledvin a po transplantaci ledviny zařadit mezi jedince, u kterých vakcinace proběhne. Jak jsme vás již informovali (informace visí na webu), obdrželi jsme od hlavního hygienika ČR (MUDr. Michael Vít, PhD.) 15. 7. 2009 odpověď, že pracovníci pečující o dialyzované nemocné budou do vakcinační strategie zařazeni a že o skupinách nemocných se teprve rozhoduje (viz dopis hygienika).

Z informací na webu MZd jsme se následně dozvěděli, že dialyzovaní a transplantovaní nemocní nebudou do vakcinační strategie proti viru H1N1 zařazeni (viz prezentace MZd).

Navíc bylo „opomenuto“ zahrnout dialyzační personál. Na tuto skutečnost jsme proto opakovaně telefonicky upozorňovali a reagovali dalším dopisem (viz dopis Vakcinace z 25. 9. 2009). Na základě toho nám bylo přislíbeno (bohužel jen mailovou korespondencí), že personál byl dodatečně do vakcinační strategie začleněn, ale že dialyzovaných nemocných se vakcinace týkat nebude (viz Odpověď z MZd). V případě vzniku nákazy by tak tito nemocní měli být léčeni antivirovou terapií (Tamiflu či jiný preparát).

Závěrem lze tedy konstatovat že:

  • personál pečující o nemocné se selháním ledvin by měl být začleněn do skupiny I. určené k vakcinaci proti viru H1N1 (nutno řešit ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi)
  • nemocní se selháním ledvin a s funkčním štěpem po Tx ledviny nebudou patřit do rizikových skupin nemocných určených k přednostní vakcinaci proti viru H1N1
  • u těchto skupin zatím stále platí doporučení očkovat proti sezónní chřipce
  • v případě nákazy virem H1N1 u těchto nemocných je na místě neprodlená terapie antivirotiky typu oseltamiviru

V Praze 12. 10. 2009

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně ČNS

Dopis hlavního hygienika.pdf
223,58 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013

Prezentace - Návrh vakcinační strategie.pdf
277,02 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013

Vakcinace k 25. 9. 2009.pdf
259,4 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013

Odpověď z MZd.pdf
73,58 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013