Poděkování za podporu

Poděkování Ivana Rychlíka

Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové ČNS,

rád bych Vám oznámil, že na proběhlém kongresu ERA-EDTA ve Stockholmu jsem byl úspěšně zvolen za člena Councilu ERA-EDTA. Považuji to za významný úspěch české nefrologie a působení v Councilu bude pro mě velkým závazkem. Věřím, že se mi podaří dobře reprezentovat českou nefrologii a prosazovat celonárodní zájmy ve prospěch české nefrologie i středoevropského regionu.

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za podporu.

Váš
Ivan Rychlík