Pozvánka na valnou hromadu 11. 11. 2009

Konat se bude 11. 11. 2009 v prostorách Výukového centra LF UK v Hradci Králove

Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 11. 11. 2009 v 15:30 hod.

v prostorách Výukového centra LF UK v Hradci Králové

(areál Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové)

v návaznosti na odborný program 23. pracovního dne ČNS

Program valné hromady:

  1. vyhlášení doplňovacích voleb do výboru společnosti na roky 2010-2012
  2. zvolení volební komise pro doplňovací volby do výboru společnosti na roky 2010-2012
  3. předložení návrhu změn ve stanovách ČNS, diskuse, schválení nové verze stanov
  4. různé

Za výbor ČNS

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.
Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně společnosti