FNKV

Provided care

nephrology ambulance, hemodialysis, clinical nephrology, centrum pro peritoneální dialýzu

Nephrology ambulance

Hemodialysis

Vedoucí lékař
Prof. MUDr. Ivan Rychlík Ph.D

Vrchní sestra

Peritoneal dialysis centre

Prim. Martin Havrda

havrda@fnkv.cz

tel. 267162460

Clinical nephrology

Contact

Address

Šrobárova 50
Praha
10034