Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provided care

transplantation center, nephrology ambulance, hemodialysis, peritoneal dialysis, clinical nephrology, centrum pro peritoneální dialýzu

Transplant centre

Nephrology ambulance

Hemodialysis

Vedoucí lékař
prof.MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková DrSc.

sylvie.dusilova@fnhk.cz

Vrchní sestra
Zuzana Kmentová

Peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis centre

MUDr. B.Hájková, CSc.

tel. 95832591

hajkovaboz@seznam.cz

Clinical nephrology

Contact

Address

Sokolská 581
Hradec Králové
50005