FN Plzeň

Provided care

transplantation center, nephrology ambulance, hemodialysis, peritoneal dialysis, clinical nephrology, centrum pro peritoneální dialýzu

Transplant centre

Nephrology ambulance

Hemodialysis

Vedoucí lékař HDS
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, PhD.

tel. 377103278

eiselt@fnplzen.cz

Vrchní sestra
Mgr. Monika Körberová

Peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis centre

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.

tel. 377103927

Clinical nephrology

Contact

Address

alej Svobody 80
Plzeň
30460