Executive Committee

Executive Committee of the Czech Society of Nephrology 2014-2016

 

Name Office Adddress E-mail

Ivan Rychlík

prof. MUDr. CSc., FASN, FERA

předseda

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV, Šrobárova 50 100 34 Praha 10

ivan.rychlik@gmail.com

Sylvie Dusilová Sulková 

prof. MUDr., DrSc., MBA

1. místopředseda Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové sylvie.dusilova@fnhk.cz

Ondřej Viklický

prof. MUDr., CSc.

2. místopředseda IKEM, Klinika nefrologie, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4 onvi@medicon.cz
Tomáš Reischig
doc. MUDr., Ph.D.
věd. sekretář I. interní klinika LF UK FN Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
reischig@fnplzen.cz
Marcela Bürgelová
MUDr., Ph.D.
pokladník Laboratoř experimentální nefrologie CEM, IKEM
Vídeňská 1958, 146 22 Praha 4
maso@medicon.cz

Petr Táborský

Prim. MUDr.

  Dialyzační středisko FMC, Kukučínova 1151/1, 142 00 Praha 4 petr.taborsky@fmc-ag.com
Vladimíra Bednářová
as. MUDr., CSc.
  Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
bednarova.vladimira@seznam.cz

Vladimír Tesař

prof. MUDr., DrSc, MBA, FASN, FERA

 

Klinika nefrologie 1.LF a VFN,

U Nemocnice 2, 128 08  Praha 2

vladimir.tesar@lf1.cuni.cz
Martin Havrda
as., MUDr.
  I. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
havrda@fnkv.cz
František Lopot
doc., Ing., CSc.
  Interní oddělení Strahov VFN
Šermířská 5, 169 00 Praha 6
f.lopot@vfn.cz
Václav Monhart
prof. MUDr., DrSc.
  III. interní klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
monhart@uvn.cz
Sylvie Opatrná
prof. MUDr., Ph.D.
  I. interní klinika LF UK a FN
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
opatrna@fnplzen.cz
Romana Ryšavá
prof. MUDr., CSc. 
  Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
rysava.romana@vfn.cz

 

Executive Committee of CNS 2008-2010, 2006-2008, 2004-2006.pdf
382,5 kB, Datum poslední změny: 26.11.2013

výbor ČNS_2010-2012.pdf
382,94 kB, Datum poslední změny: 10.7.2014

Výbor společnosti 2012-2014.pdf
249,98 kB, Datum poslední změny: 11.7.2014