Výbor společnosti

Výbor České nefrologické společnosti 2020

Příjmení, jméno, titul Funkce Adresa pracoviště E-mail

Vladimír Tesař
prof. MUDr., DrSc., MBA, FASN

 

předseda

Klinika nefrologie 1.LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

vladimir.tesar@vfn.cz

 

Romana Ryšavá
prof. MUDr., CSc.

1. místopředseda

Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

rysavar@vfn.cz

Ivan Rychlík
prof. MUDr., CSc., FASN, FERA

2. místopředseda

I.interní klinika 3.LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

ivan.rychlik@gmail.com

Martin Havrda
Prim. MUDr.

věd. sekretář

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

havrda@fnkv.cz

Vladimíra Bednářová
as. MUDr., CSc.

pokladník

Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

bednarova.vladimira@seznam.cz

Zuzana Bitterová
prim. MUDr.

  Nefrologicko-dialyzační oddělení
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

zuzana.bitterova@mnul.cz

Eva Jančová
MUDr. CSc.

 

Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

eva.jancova@vfn.cz

Alena Paříková
doc. MUDr., Ph.D.

 

IKEM, Klinika nefrologie
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

alpk@medicon.cz

Tomáš Reischig
doc. MUDr., Ph.D.

 

I. interní klinika LF UK FN Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň

reischig@fnplzen.cz

Sylvie Dusilová Sulková
prof. MUDr., DrSc, MBA

 

Hemodialyzační středisko FN HK
Sokolská 581
50005 Hradec Králové

sylvie.dusilova@fnhk.cz

František Švára
MUDr.

  Interní oddělení Strahov VFN
Šermířská 1921/4
169 00 Praha 6

frantisek.svara@vfn.cz

Petr Táborský
Prim. MUDr.

 

HDS FMC Praha 4
Kukučínova 1151/1
142 00 Praha 4

petr.taborsky@fmc-ag.com

Ondřej Viklický
prof. MUDr., CSc.

 

IKEM, Klinika nefrologie
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

onvi@medicon.cz

Výbor ČNS 2008-2010, 2006-2008, 2004–2006.pdf
382,5 kB, Datum poslední změny: 12.11.2013

výbor ČNS_2010-2012.pdf
382,94 kB, Datum poslední změny: 10.7.2014

Výbor společnosti 2012-2014.pdf
249,98 kB, Datum poslední změny: 11.7.2014

Výbor společnosti 2014 - 2016.pdf
445,25 kB, Datum poslední změny: 6.7.2016

Výbor společnosti 2016 - 2017.pdf
434 kB, Datum poslední změny: 4.12.2017

Výbor společnosti 2017-2018.pdf
164,07 kB, Datum poslední změny: 1.9.2018

Výbor společnosti 201.8-2020pdf.pdf
163,6 kB, Datum poslední změny: 2.3.2020