Výbor společnosti

Výbor České nefrologické společnosti 2022-2024

 

Příjmení, jméno, titul Funkce Adresa pracoviště E-mail

Ondřej Viklický
prof. MUDr., CSc.

předseda

Klinika nefrologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

onvi@medicon.cz

Ivan Rychlík
prof. MUDr., CSc., FASN, FERA

1. místopředseda

Interní klinika 3.LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

ivan.rychlik@gmail.com

Romana Ryšavá
prof. MUDr., CSc.

2. místopředseda

Klinika nefrologie 1.LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

rysavar@vfn.cz

František Švára
MUDr.

věd. sekretář

B.Braun Avitum Teplice
Duchcovská 3359
415 01 Teplice

fsvara@atlas.cz

Zdenka Hrušková
MUDr., Ph.D.

Pokladník

Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

zd.hruskova@seznam.cz

Sylvie Dusilová Sulková
prof. MUDr., DrSc, MBA

  Hemodialyzační středisko FN HK
Sokolská 581
50005 Hradec Králové

sylvie.dusilova@fnhk.cz

Martin Havrda
Prim. MUDr., MHA

  Interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

havrda@fnkv.cz

Eva Jančová
MUDr. CSc.

 

Klinika nefrologie 1. LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

eva.jancova@vfn.cz

Alena Paříková
doc. MUDr., Ph.D.

 

Klinika nefrologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

alpk@medicon.cz

Tomáš Reischig
prof. MUDr., Ph.D.

 

I. interní klinika LF UK FN Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň

reischig@fnplzen.cz

Janka Slatinská
MUDr., Ph.D., FEBTM

 

Klinika nefrologie IKEM
Vídeňská 1958/9
142 01 Praha 4

janka.slatinska@ikem.cz

Barbora Szonowská
MUDr.

 

Interní oddělení Strahov
Všeobecná fakultní nemocnice
Šermířská 4, Praha 6, 169 00

barbora.szonowska@vfn.cz

Vladimír Tesař
prof. MUDr., DrSc., MBA, FASN

 

Klinika nefrologie 1.LF a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

vladimir.tesar@vfn.cz

Výbor ČNS 2008-2010, 2006-2008, 2004–2006.pdf
382,5 kB, Datum poslední změny: 12.11.2013

výbor ČNS_2010-2012.pdf
382,94 kB, Datum poslední změny: 10.7.2014

Výbor společnosti 2012-2014.pdf
249,98 kB, Datum poslední změny: 11.7.2014

Výbor společnosti 2014 - 2016.pdf
445,25 kB, Datum poslední změny: 6.7.2016

Výbor společnosti 2016 - 2017.pdf
434 kB, Datum poslední změny: 4.12.2017

Výbor společnosti 2017-2018.pdf
164,07 kB, Datum poslední změny: 1.9.2018

Výbor společnosti 201.8-2020pdf.pdf
163,6 kB, Datum poslední změny: 2.3.2020

Výbor společnosti 2020.pdf
162,09 kB, Datum poslední změny: 29.6.2020

Výbor společnosti 2020-2022.pdf
163,71 kB, Datum poslední změny: 2.6.2022