Revizní komise

Revizní komise České nefrologické společnosti 2020-2022

Příjmení, jméno, titul Funkce Adresa pracoviště E-mail
Bubeníček Petr
MUDr., CSc.
předseda Affidea Praha, Šustova 1930,
148 00 Praha 11
BubenicekP@affidea-praha.cz
Marcela Bürgelová
MUDr., Ph.D.
  Klinika nefrologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 Krč
info@dial-nefro.cz
Jiří Žabka
MUDr., CSc.
  I.interní klinika 3.LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
mudrjzabka@seznam.cz

 

Revizní komise ČNS 2010–2011, 2009-2010.pdf
267,2 kB, Datum poslední změny: 13.11.2013

revizní komise_2010-2012.pdf
183,48 kB, Datum poslední změny: 10.7.2014

Revizní komise 2012-2014.pdf
229,01 kB, Datum poslední změny: 11.7.2014

Revizní komise 2014 - 2016.pdf
424,96 kB, Datum poslední změny: 21.7.2016

Revizní komise 2016-2018.pdf
176,61 kB, Datum poslední změny: 1.9.2018

Revizní komise 2018-2020.pdf
175,85 kB, Datum poslední změny: 29.6.2020