Partnerský den s ČNS

Podmínky pro uspořádání

Partnerský den s ČNS – podmínky pro uspořádání

Instituce „Partnerského dne“ je nově zřizovanou formou konání odborných akcí. Umožňuje, aby byla konána odborná setkání ve společné gesci ČNS a organizátora z řad partnerů ČNS či jiných subjektů. Jejich cílem je dále podpořit vzdělávání, propagaci nefrologie a obecně i nefrologické problematiky, a to zejména v regionálním rozsahu, avšak je možný i celonárodní přesah.

Organizace Partnerského dne se řídí následujícími podmínkami pro uspořádání:

 1. Organizátor (= Partner) akce je zodpovědný za organizační, logistické a plné finanční zabezpečení. Přináleží mu výběr místa i termínu, kde se akce koná, a může akci spojit se svou propagací. 
 2. Program akce navrhuje Partner akce; definitivní program musí být projednán a schválen výborem ČNS. 
 3. Výbor ČNS dále určí svého zástupce - odborného garanta akce, buď člena výboru ČNS, nebo jiného významného odborníka, který bude za ČNS komunikovat s Partnerem a bude zodpovědný za odborné hledisko akce.
 4. Pozvánky na akci v písemné formě rozesílá „Partner“ (přičemž partnerovi jsou předány jen štítky s adresami), v elektronické formě pozvánky rozesílá ČNS svým členům e-mailovou hromadnou korespondencí. Pozvánky musí být v souladu s formálními pravidly:
   • je schválen definitivní program akce výborem ČNS
   • je uveden pořádající subjekt a jeho loga, případně jeho další informace
   • je uveden institut Partnerského dne a logo ČNS
   • je uveden program akce a odborný garant programu za ČNS
 5. Pozvánka a program Partnerského dne budou vyvěšeny na webových stránkách ČNS ihned, jakmile budou k dispozici ve finální podobě. V případě zájmu partnera bude možné je rozeslat elektronicky všem členům ČNS.


Projednáno výborem dne 29. 10. 2014