COVID-19

Informace o koronaviru

Milé kolegyně, vážení kolegové,
V souvislosti se současnou epidemiologickou situací stran COVID-19 se výbor ČNS rozhodl spustit na stránkách ČNS tuto část webu, která je věnovaná problematice COVID u CKD a RRT pacientů a též i možnému postižení ledvin při tomto onemocnění. Cílem těchto stránek není podat vyčerpávající informace, ale spíše zpřístupnit některé odkazy a literaturu, které se jeví jako užitečné pro praktikujícího nefrologa.
Níže jsou odkazy na různé citace, které jsou řazeny dle hlavní problematiky. Citace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Současně se spustí i diskusní fórum cílené především na sdělování vlastních zkušeností, doporučení či názorů.
Věříme, že tuto aktivitou přispějeme ke vzájemně zlepšené informovanosti o užitečných opatřeních/postupech u nefrologicky nemocných pacientů v současné nelehké situaci.

Za výbor ČNS: Ivan Rychlík, 18.3.2020