Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Pro inspiraci uvádíme Metodické pokyny hlavního odborníka MZ SR
MUDr. Martin Demeš 14.4.2020

Metodické pokyny hlavního odborníka MZ SR

Jedná se o přehled vládních nařízení stran krizových opatřeních a praktická doporučení a rady zaměstnavatelům. Poslední update: 3. 4. 2020, 12:00 hod (část Zákaz konání veřejných akcí).
7.4.2020, IR

Koronavirus praktická příručka zaměstnavatele

 

Mimořádné opatření vydané MZd týkající se preskripce Plequenilu.

2.4.2020, IR

Mimořádná opatření RP Plaquenil

 

Dokument připravený Klinickou skupinou COVID Min.zdravotnictví dne 25.března 2020, který se týká kritérií pro ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným COVID+. Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s COVID-19.
30.3.2020, IR

Kritéria pro propuštění pacienta z izolace

 

Doporučení MZd k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese, vč. zdravotníků. Z textu vyplývá, že pro zdravotnické pracovníky na urgentním příjmu a na běžném oddělení je jako dostatečná ochrana považován respirátor třídy FFP2 (resp. N95) + ostatní doporučené ochranné osobní pomůcky (OOP) a to i pro personál v kontaktu s COVID-19 pozitivními pacienty. Respirátor třídy FFP3 je doporučen pro procedury, u kterých vzniká kontaminovaný aerosol.
27.3.2020, IR

Doporučení ohledně respirátorů a roušek

 

Mimoř_opatření_Rp_Plaquenil 2020 04 02.pdf
243,8 kB, Datum poslední změny: 7.4.2020

Doporuceni ohledne respiratoru a rousek-final MZd 2020 03 26.pdf
199,18 kB, Datum poslední změny: 30.3.2020

Mimoř.opatření - karantény u zdrav.prac. 2020 03 21.pdf
1,36 MB, Datum poslední změny: 21.3.2020

Kritéria_pro_propuštění_pacienta_z_izolace_25032020_final_.pdf
110,7 kB, Datum poslední změny: 30.3.2020

Koronavirus praktická příručka zaměstnavatele.pdf
299,64 kB, Datum poslední změny: 7.4.2020

Metodické usmernenie HO pre nefrológiu počas pandémie COVID-19_final.docx
37,91 kB, Datum poslední změny: 15.4.2020