Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Mimoř.opatření - karantény u zdrav.prac. 2020 03 21.pdf
1,36 MB, Datum poslední změny: 21.3.2020

Dokument připravený Klinickou skupinou COVID Min.zdravotnictví dne 25.března 2020, který se týká kritérií pro ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným COVID+. Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s COVID-19.
IR

Kritéria_pro_propuštění_pacienta_z_izolace_25032020_final_.pdf
110,7 kB, Datum poslední změny: 30.3.2020

Jedná se doporučení MZd k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese, vč. zdravotníků. Z textu vyplývá, že pro zdravotnické pracovníky na urgentním příjmu a na běžném oddělení je jako dostatečná ochrana považován respirátor třídy FFP2 (resp. N95) + ostatní doporučené ochranné osobní pomůcky (OOP) a to i pro personál v kontaktu s COVID-19 pozitivními pacienty. Respirátor třídy FFP3 je doporučen pro procedury, u kterých vzniká kontaminovaný aerosol.
27.3.2020, IR

Doporuceni ohledne respiratoru a rousek-final MZd 2020 03 26.pdf
199,18 kB, Datum poslední změny: 30.3.2020