Virus - vlastnosti

Virus - vlastnosti

Šíření viru - JAMA 18.3.202

Recentní studie ze Singapuru, analyzující kontaminaci pokoje, kde je hospitalizován nemocný s prokázanou infekcí SARS-CoV-2. Ukazuje to, že při přenosu je asi významnější přímý kontakt než cesta aerosolu. Pro praxi je pravděpodobně důležitější opakovaná dezinfekce rukou než ochrana dýchacích cest.

Šíření viru - JAMA

 

Šíření viru ICHE Journal 18.3.2020

Recentní studie z HongKongu, analyzující kontaminaci pokoje, kde je hospitalizován nemocný s prokázanou infekcí COVID. Virus detekovali na nejrůznějších površích přímo v pokoji nemocného a na toaletě, nikoliv v předsíni a na chodbě před pokojem. Virus se nepodařilo prokázat ani v jednom případě ve vzduchu. Autoři opět poukazují, že při přenosu je asi významnější přímý kontakt než cesta aerosolu. Pro praxi je pravděpodobně důležitější opakovaná dezinfekce rukou než ochrana dýchacích cest.

zpracoval: prim. Táborský

Šíření viru - ICHE Journal

 

JHI - Persistence of Covid on surfaces.pdf
204,39 kB, Datum poslední změny: 19.3.2020

Aerosol and Surface Stability-CoVid.pdf
4,02 MB, Datum poslední změny: 19.3.2020

Šíření viru - JAMA 2020 03 18.pdf
130,85 kB, Datum poslední změny: 21.3.2020

Šíření viru - ICHE Journal 2020 03 18.pdf
720,76 kB, Datum poslední změny: 21.3.2020

Koronavirus_ Základní fakta o jeho infekciozitě - PGN Ryšavá 6.4.2020.pdf
64,83 kB, Datum poslední změny: 14.4.2020

Serologic surveillance China_Nature.pdf
1,6 MB, Datum poslední změny: 24.6.2020