CKD pacient

CKD pacient

COVID a nefrologové

Renomovaní autoři pod vedením G.Remuzziho podávají přehled o nejnovějších poznatcích o efektu SARS-CoV-2 na poškození ledvin, jeho patogenezi a o možné modulaci blokády receptorů pro angiotensin II na prognózu pacientů s COVID-19. Dále diskutují epidemiologii, patogenezu, klinický obraz nemoci a léčbu u pacientů s CKD, chronicky dialyzovaných či po transplantaci ledvin.
IR, 9.4.2020

COVID a nefrologové

Postižení ledvin u zemřelých na COVID-19

Jedná se o originální článek, který referuje o nefrologických nálezech u 113 zemřelých ze 701 pacientů hospitalizovaných pro COVID19 v nemocnici ve Wuchanu. Asi 13% z hospitalizovaných mělo CKD, 40% mělo změny v nefrologickém nálezu a 5% vyvinulo AKI.
IR, 7.4.2020

Postižení ledvin u zemřelých na COVID19

COVID19 and kidney

Jedná se o Editorial publikovaný recentně v Kidney Int., přehledně pojedná o problematice COVID19 infekce o pacienta s CKD či dialyzovaného. Stručně je probrána patogeneze onemocnění, diagnostika, základní způsoby léčby a podorobněji i opatření v péči o chronicky dialyzovaného pac.
IR, 8.4.2020

COVID19 and kidney - editorial KI - Naicker

Postižení ledvin u COVID 19 - PGN Rychlík 6.4.2020.pdf
42,24 kB, Datum poslední změny: 14.4.2020

COVID19 and kidney - editorial KI - Naicker.pdf
198,67 kB, Datum poslední změny: 14.4.2020

Postižení ledvin u zemřelých na COVID19 - KI-Cheng KI 2020-3.pdf
772,3 kB, Datum poslední změny: 14.4.2020

COVID a nefrologové. Perico-Nephron 2019-3.pdf
423,12 kB, Datum poslední změny: 14.4.2020