Ostatní

Ostatní

covid-public-health-management-contacts.pdf
299,32 kB, Datum poslední změny: 19.3.2020

Anosmia - sign of COVID-19

Jedná se o významnou informaci z Bristké rinologické společnosti z 20.3.2020, dle které narůstá počet pacientů stižených COVID-19, kteří se prezentují anosmií při absenci dalších symptomů onemocnění. V Německu více jak 2/3 pacientů mělo anosmii, v Jižní Koree udávalo 30% pacientů COVID+ anosmii jako hlavní symptom v případě jinak lehkého průběhu onemocnění. Pacienti s anosmií bez dalších symptomů mohou patřit i mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění. Autoři příspěvku proto dop. pacientům prezentujícím se anosmií identický postup jako při dalších symptomech COVID-19.

anosmia - sign of Covid 19.jpg
74,42 kB, Datum poslední změny: 23.3.2020

asymptomatic_Immune Response.pdf
3,9 MB, Datum poslední změny: 24.6.2020