Kontakty

Česká nefrologická společnost (ČNS) je lékařská společnost, která sdružuje vysokoškolsky vzdělané odborníky se zájmem o nefrologii. Více informací...

Česká nefrologická společnost

Sídlo:
U Nemocnice 2, 120 00  Praha 2
IČ: 265 52 809

Korespondenční adresa: 
​Hana Horáková
Sekretariát ČNS ve FNKV
U Vinohradské nemocnice 2487/2A
130 00 Praha 3

Bankovní spojení:
175817119/0300,
ČSOB pobočka Praha,
Na Pankráci 310/60, Praha 4

Sekretariát: sekretariat@nefrol.cz

Předseda společnosti (2017–2020): Vladimir.Tesar@vfn.cz

Vědecký sekretář společnosti (2017–2020): martin.havrda@gmail.com