O společnosti

Česká nefrologická společnost (ČNS) je lékařská společnost, která sdružuje vysokoškolsky vzdělané odborníky se zájmem o nefrologii.

Usilujeme o rozvoj kvalitní nefrologické péče v České Republice. Pečujeme o vzdělávání odborníků i veřejnosti. Podporujeme vědeckou a výzkumnou činnost.