Členské příspěvky

Vážené kolegyně a kolegové.

Výbor ČNS se usnesl na zvýšení členských příspěvků od roku 2015 na 400 Kč. Členské příspěvky zůstávaly bez změn od roku 2002. ČNS kromě distribuce odborného časopisu Aktuality v nefrologii a volného přístupu do Postgraduální nefrologie organizuje pro své členy řadu odborných vzdělávacích akcí, poskytuje cestovní granty pro mladší kolegy, financuje několik registrů, v minulém roce vznikly nové www stránky. Jistě je možné jmenovat celou řadu dalších aktivit ve prospěch členů a české nefrologie. Věřím, že mírné zvýšení příspěvků, které pomáhají financovat aktivity ČNS, pochopíte.

Prosíme o uhrazení členského příspěvku bankovním převodem na číslo účtu:
ČSOB – 175817119, kód banky je 0300, IBAN CZ77 0300 0000 0001 7581 7119.
Jako variabilní symbol použijte svůj unikátní kód, do zprávy pro příjemce nezapomeňte doplnit své jméno a příjmení, abychom mohli platbu správně zařadit.
Členské příspěvky za rok 2023 by měly být uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2023.

Platba pomocí QR kódu