38. KONGRES ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

22.–24. 4. 2020

Informace najdete zde