43. pracovní den ČNS

věnovaný 90. narozeninám Prof. MUDr. Otto Schücka, DrSc.

Pozvánku najdete zde.