Dopis předsedkyně ČNS

Výbor ČNS doporučil vytvoření legislativní komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové ,

Výbor České nefrologické společnosti na svém zasedání 23. února 2005 doporučil vytvoření „legislativní komise“.

Úkolem komise bude vytvořit poklady pro úpravu stanov České nefrologické společnosti, občanského sdružení. Úprava stanov má respektovat cíle společnosti a současně vytvořit podmínky pro jejich naplnění. Má vytvořit podklady pro jednoznačné řešení možných situací vzniklých při aktivitách společnosti (volby členů výboru, volby revizní komise, další dění ve společnosti).

Máte-li o členství v legislativní komisi zájem a máte-li chuť a energii do této práce, jste vítáni. Přihlaste se prosím do konce března 2005 na e-mailové adrese sekretářky společnosti (jherm@lf1.cuni.cz) nebo přímo u předsedkyně společnosti (sulkovas@volny.cz; tel.: 606 634 263).

Podmínkou členství v komisi je aktivní členství v České nefrologické společnosti (zaplacení členských příspěvků – lze ověřit u sekretářky společnosti).

Se srdečným pozdravem a s poděkováním za Váš zájem

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc, předsedkyně ČNS 2004–2006