Informace o dostupnosti intravenózního železa na českém trhu

Informace k výpadku intravenózního železa z důvodu ukončení dodávky preparátu Ferrlecit

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak všichni víte, došlo v současné době na českém trhu k výpadku intravenózního železa z důvodu ukončení dodávky preparátu Ferrlecit na trh (snížením max. ceny a úhrady se firma rozhodla preparát z trhu stáhnout, jelikož byl pro ni prodělečný).

ČNS se intenzivně tímto problémem zabývá. Byl odeslán dopis na MZ ČR a na SÚKL, dále vyjednáváme i s představiteli VZP. Výsledkem všech těchto jednání je skutečnost, že od příštího týdne (tedy od prvního týdne v květnu 2009) by již měl být k dispozici v ČR preparát Venofer, který je zde řásně registrován, má stanovenu úhradu a má nyní platné povolení od SÚKLu týkající se možnosti dovezení určitých šarží cizojazyčných balení do ČR (viz příloha). Je proto možné již o tomto informovat Vaše spádové lékárny, aby prostřednictvím svých distributorů preparát objednali. Výrobcem léku je forma VIFOR France, držitelem rozhodnutí a zástupcem této firmy v ČR pak firma Interchemia Praha.

Řešení zatím bereme jako dočasné, jelikož vzhledem k max. ceně léku a nízké úhradě pojišťovnami by nám enormně stouply náklady na léčbu anémie. Pokračujeme tedy v hledání dlouhodobějšího řešení (spolu se zainteresovanými institucemi), které by definitivně vyřešilo dodávku intravenózního železa na český trh za přijatelnou cenu.

Za výbor ČNS

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

V Praze 30.4.2009

Rozhodnutí SÚKL.pdf
232,39 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013