Novinky k úhradě ESA v predialýze

Výsledek vyjednávání s VZP ohledně stanovení pravidel úhrady ESA v predialýze

Vážení a milí kolegové,

po dlouhém a složitém vyjednávání s VZP ohledně stanovení pravidel úhrady ESA v predialýze jsme dospěli k určité dohodě, která je z našeho pohledu přijatelná jak pro nás, nefrology, tak pro VZP, jako plátce. Jsme si vědomi toho, že stanovená kritéria nejsou maximem toho, co bychom chtěli dosáhnout, ale na druhou stranu jsou výrazným posunem kupředu oproti stávající situaci. Znamená to nejen zvýšení dolní meze pro možnost aplikace ESA u nemocných v predilýze (z 90 na 100g/l hemoglobinu), ale i vyčlenění samostatného objemu financí na ESA pro tuto skupinu, aniž by se to dotklo dialyzovaných nemocných. V příloze tohoto dopisu najdete kopii kritérií, kdy je možné nemocným s CKD v predialýze aplikovat ESA a za jakých podmínek. VZP za tímto účelem vygenerovala nový kód (18099; v číselníku výkonů od 1.7.2009), který je nutno vykazovat u těchto nemocných spolu s kódem s.c. či i.v. aplikace a ZÚLP příslušného podaného ESA.

V našem zájmu je, abychom nyní začali co nejlépe a nejvíce vykazovat ESA aplikovaný v predialýze v druhém pololetí roku 2009, jelikož podle toho se bude odvíjet další úhrada v roce 2010.

Proto, aby VZP tento kód a ESA v predialýze proplácela je nutné, aby si jednotlivá zdravotnická zařízení příslušný kód co nejdříve nasmlouvala na spádové pobočce VZP. S odvoláním na tento dopis z ústředí VZP by to neměl být problém.

Za výbor ČNS

Doc. MUDr.R.Ryšavá, CSc.
předsedkyně

Navržená kritéria.pdf
528,03 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013