Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Konat se bude 11. 6. 2010 v 17. 00 h v Národním domě na Smíchově.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 11. 6. 2010 v 17. 00 hod.

v Národním domě na Smíchově
Velký sál

u příležitosti konání 33. kongresu ČNS

Program valné hromady:

  1. zpráva o činnosti ČNS v roce 2009 včetně účetní uzávěrky
  2. zpráva revizní komise ČNS
  3. návrh změn ve stanovách, diskuse k návrhu změn, schválení nové verze stanov (podrobnosti a poslední verze návrhu jsou k dispozici na webu).
  4. zvolení volební komise pro doplňovací volby do výboru společnosti na roky 2010-2012
  5. vyhlášení doplňovacích voleb do výboru společnosti na roky 2010-2012
  6. různé
    1. informace o činnosti ČNNL

Za výbor ČNS

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.
Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně společnosti