Zápis z 1. schůze nově zvoleného Výboru ČNS 2014-2016

ze dne 26/6/2014, konaného v Praze, naleznete v sekci ČNS, po přihlášení