Kontakty

Česká nefrologická společnost (ČNS) je lékařská společnost, která sdružuje vysokoškolsky vzdělané odborníky se zájmem o nefrologii. Více informací...

Česká nefrologická společnost

Sídlo:
U Nemocnice 2, 120 00  Praha 2
IČ: 265 52 809

Korespondenční adresa: 
Česká nefrologická společnost
FNKV, Oddělení smluvních vztahů
Hana Horáková, Sekretariát ČNS
Šrobárova 1150/50, 100 34  Praha 10

Bankovní spojení:
175817119/0300,
ČSOB pobočka Praha,
Na Pankráci 310/60, Praha 4

Sekretariát: sekretariat@nefrol.cz

Předseda společnosti (2017–2020): Vladimir.Tesar@vfn.cz

Vědecká sekretářka společnosti (2017–2018): martin.havrda@gmail.com