Partnerský den s Fresenius Kabi

Nutrice u nemocných s onemocněním ledvin a její role v konzervativní léčbě CKD