3. nefrologický den

3. nefrologický den, 4. listopad 2004, Praha

3. NEFROLOGICKÝ DEN

pořádá Česká nefrologická společnost ve spolupráci s Národním muzeem Praha a se svými partnery pro rok 2004.

4. listopadu 2004 od 12 hodin v Národním Muzeu

 zvláštní partner pro 3. nefrologický den

12:00–12:30

Slavnostní předání ceny Nadace Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru nefrologie za rok 2003 MUDr. Martě Kalousové, PhD

12:30 – Zahájení odborného programu

12:30–14:00 – 1. část odborného programu

 • Průvodce úskalím včasné diagnostiky a terapie renální osteopatie (Sulková)
 • "Arterial Calcifications in ESRD patients: Pathophysiology and Clinical Consequences". Přednáška hosta. (London)
 • Histomorfometrické vyšetření kostního vzorku – stále „zlatý standard“ diagnostiky (Povýšil)
 • Diskuse

14:00–14:15 – Přestávka

14:15–15:45 – 2. část odborného programu

 • Úskalí korekce fosfatémie u hemodialyzovaných pacientů
 • Kinetika anorganického fosforu a jeho odstraňování při hemodialýze (Lopot)
 • Možnosti a limity vazačů fosfátů v zažívacím traktu (Táborský)
 • Úskalí korekce fosfatémie při peritoneální dialýze (Bednářová)
 • Kostní nemoc v praxi na hemodialyzačním středisku (Smržová)
 • Diskuse

15:45–16:00 – Přestávka

16:00–16:45 – 3. část odborného programu

 • Kostní nemoc po transplantaci ledviny (Bubeníček)
 • Analýza dat multicentrické studie hladin metabolitů vitaminu D v naší republice a nové perspektivy v oblasti léčby renální osteopatie (Sulková)
 • Diskuse

Přednášející:

prof. Gerard M. London, MD, Centre Hospitalier F. H. Manhes, Fleury-Mérogis, Francie
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková DrSc., 1. IK 3. LF UK a Interní odd. Strahov 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Marta Kalousová, PhD.
doc. Ing. František Lopot, CSc., Interní oddělení Strahov, 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petr Táborský, FMC-DS s.r.o. Praha
as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., Interní odd. Strahov, 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Jana Smržová, PhD, HDS - Interní gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice
MUDr. Petr Bubeníček, CSc., Transplantcentrum, Klinika nefrologie, IKEM Praha

Vyzvání k potvrzení účasti:

Prosíme o potvrzení účasti na tuto e-mailovou adresu: jherm@lf1.cuni.cz 
nebo telefonicky na číslo 220 513 555
nejpozději do 29. října 2004