40. kongres České nefrologické společnosti

Cubex Centre Prague

40. kongres ČNS se bude konat ve dnech 12.6. - 14.6.2020 v Cubex Centre Prague

Webové stránky kongresu - www.kongrescns2024.cz