41. Pracovní den ČNS - 10.6.2015, Hradec Králové

datum konání 41. Pracovního dne ČNS, Hradec Králové - téma kostní nemoc

Pozvánku najdete zde.