44. pracovní den ČNS Strahov

KONFERENCE K 45. VÝROČÍ HDS INTERNÍHO ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Pozvánku najdete zde.