47. Pracovní den ČNS Třinec

U příležitosti 25 let HDS Třinec; místo konání: hotel Vitality, Vendyně. Téma: Dispenzarizace nefrologického pacienta

Pozvánku najdete zde