48. Pracovní den KN VFN - Kardiorenální problematika 21. 2. 2018

21.2.2018

Pozvánku najdete zde.