50. Pracovní den ČNS s IKEM

Peritoneální dialýza a její místo v léčbě pacientů s ESRD

Pozvánku najdete zde