52. PRACOVNÍ DEN ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Podpůrná a paliativní léčba v nefrologii

Pozvánku najdete zde.