Aktualizace jmen členů výboru ČNS 2014-2016

výbor společnosti ČNS, revizní komise, kontakty - aktualizace v příslušných sekcích