Cestovní grant 40.Kongres ČNS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor ČNS ve spolupráci s svým partnerem, firmou Fresenius Medical Care,  vypisuje  cestovní grant na účast členů ČNS na 40.Kongresu České nefrologické společnosti. 

Grant je určen k pokrytí nákladů na účast na tomto kongresu, tzn. registračního poplatku a nákladů na ubytování. K dispozici je pro jednoho žadatele částka 420 Euro, 120 Euro pokryje úhradu registračního poplatku, úhrada ubytování je limitována sumou 300 Euro (resp. 7500 Kč) na 2 noci. ČNS vlastní ubytování nezajišťuje, účast na kongresu si organizuje každý žadatel individuálně, včetně platby. Úhrada nákladů s výše uvedenými limity bude ze strany ČNS provedena zpětně, po doložení příslušných faktur.     

O přidělení grantu mohou žádat členové ČNS, kteří mají řádně zaplaceny členské příspěvky, a to včetně  platby za rok 2024. Žádosti o přidělení grantu prosím zasílejte sekretářce ČNS na adresu sekretariat@nefrol.cz, nejdříve 2.5. 2024 v 8,00. Při splnění výše uvedených podmínek bude grant přidělen prvním 20 žadatelům. 

Ondřej Viklický, předseda výboru ČNS

František Švára, vědecký sekretář