Cestovní grant ČNS pro rok 2004

Informace a kritéria pro podání žádost

Česká nefrologická společnost vypisuje cestovní granty na kalendářní rok 2004. Cílem grantu je podpořit prezentaci výsledků vědecké práce mladých domácích autorů na zahraničních kongresech. Grant je výhradně určen pro experimentální i klinické pracovníky zabývající se problematikou onemocnění ledvin,včetně metabolických, imunologických a ostatních stavů provázejících onemocnění ledvin. Maximální hodnota udělených prostředků pro jednoho oceněného je 1000 USD v kalendářním roce.

Celkově budou uděleny maximálně 4 granty, dva pro jaro 2004 a dva pro podzim 2004. V jarním termínu upřednostňujeme prezentace výsledků na kongresu ERA-EDTA v Lisabonu

Kriteria udělení:

  • Věk do 35let.
  • Členství v České nefrologické společnosti.
  • Aktivní prezentace vlastních výsledků nebo pokus o aktivní prezentaci (odeslání abstraktu). Kopie abstraktu musí byt předložena.
  • Tématem práce mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie.
  • První autor sdělení musí byt zároveň prezentujícím autorem a jako první pracoviště musí být uvedeno domácí (české) pracoviště.
  • Rozhodující kriteriem je význam navštívené akce (světový kongres vs. evropský vs. akce s národním významem) a typ prezentace (ústní sdělení vs. poster)

Termín podání je:

28. 3. 2004 (pro jaro, léto 2004)
30. 7. 2004 (pro podzim, zima 2004)

Kontaktní adresa:
MUDr. Jiří Lácha CSc.
Vědecký sekretář ČNS
Vídeňská 1958/9
140 00 Praha 4
nefrol.spol.@medicon.cz
Jiri.Lacha@medicon.cz