Cestovní grant ERA 2024

edukační cestovní grant na podporu účasti nefrologů na kongresu ERA 23.5. – 26.5.2024 ve Stockholmu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Ve spolupráci s agenturou Interplan a.g. (partner FMC a.g.) vypisuje ČNS edukační cestovní
grant na podporu účasti nefrologů (členů ČNS) na kongresu ERA 23.5. – 26.5. 2024 ve
Stockholmu. Výbor ČNS provede distribuci této podpory pro Českou republiku.

Z prostředků, poskytnutých tímto grantem, je možné hradit: cestovné, registrační poplatek a
ubytování. Z prostředků grantu není možné hradit účast jiné (přidružené) osoby a jiné akce
(sociální program apod.) spojené s kongresem. Podmínkou ze strany ČNS je, aby žadatelé o
grant byli členy ČNS a měli řádně placeny členské příspěvky. Po formální stránce musí žádost
obsahovat údaje, které pro vyřízení žádosti vyžaduje poskytovatel grantu, tzn.: titul, jméno a
příjmení, kontaktní email a číslo mobilního telefonu, jméno zaměstnavatele a pozice uchazeče,
datum narození, místo odletu a datum pro check-in a check-out z hotelu a údaj o členství (nebo
nečlenství) v ERA. Doba ubytování musí být v kontextu s oficiálním trváním kongresu.

O grant žádejte formou emailu k rukám vědeckého sekretáře ČNS (frantisek.svara@vfn.cz).
Žádné kritérium pro přidělení grantu není absolutní, ale v souladu se stanovisky ERA i ČNS
budou preferováni žadatelé, kteří mají na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster) a jsou
členy ERA. Prosím uveďte tato fakta do Vašich žádosti, stejně jako i jiné důvody, které by, podle
Vašeho názoru, mohly podpořit přidělení grantu.

Žádosti o grant prosím odesílejte od 9.4. 2023 9,00 hod. do 15.4. 2024 9,00 hod.
 
František Švára, vědecký sekretář ČNS