Cestovní grant - The 6th Renal Failure Academy

Informace k nominaci na cestovní grant

4-7 June 2007, Venus resort at the Black Sea, Romania

Milé kolegyně, vážení kolegové,

na základě spolupráce s organizátory 6. Renal Failure Academy byl výbor ČNS vyzván k nominaci 2 mladých nefrologů. Jejichž účast na meetingu bude sponzorována organizátory.

Podrobnosti o programu, místě konání a ostatní detaily jsou přiloženy.

Podmínky k nominaci na cestovní grant:

  • věk ≤ 35 let
  • členství v ČNS
  • řádně zaplacené členské příspěvky
  • stručné profesní CV

Zájemci nechť zašlou poštou svoji přihlášku na adresu vědeckého sekretáře ČNS do 10. 2. 2008. Projednání přihlášek a výběr uchazečů bude proveden na zasedání výboru ČNS dne 13. 2., o výsledku jednání budou žadatelé informování vědeckým sekretářem ČNS.

doc. Viklický
vědecký sekretář ČNS

doc. Rychlík
předseda ČNS

Podrobnosti a program.pdf
96,36 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013