Členské příspěvky pro rok 2007

Informace o výši příspěvků.

Vážené kolegyně a kolegové,
Výbor ČNS se na svém včerejším jednání usnesl, že členské příspěvky pro rok 2007 zůstanou i nadále ve stejné výši 350 Kč.
Prosíme o uhrazení členského příspěvku bankovním převodem na číslo účtu:
ČSOB – 175817119, kód banky je 0300. Členské příspěvky za rok 2007 by měly být uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2007.

Nezapomeňte prosím uvést do poznámky, že jde o členské příspěvky, dále Vaše jméno a příjmení (nebo datum narození) – abychom mohli plátce identifikovat.

Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
vědecký sekretář