Dapagliflozin (LP Forxiga) 2023

LP Forxiga

je od 1. 12. 2023 dochází k rozšíření úhrady. Preparát je nově hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu dospělých pacientů s chronickým onemocněním spojeného s diabetem 2. typu bez ohledu na albuminurii

Podmínky úhrady:

Nové podmínky úhrady platné pro balení 30 a 90 tablet, preskripční omezení: NEF, DIA, END, INT.

Dapagliflozin je hrazen jako přídatná terapie u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) v rozmezí 0,42-1,25 ml/s/1,73 m2 (25-75 ml/min/1,73 m2) léčených stabilní dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB), pokud není terapie těmito přípravky kontraindikována, kteří mají diabetes mellitus 2. typu a/nebo poměr albumin/kreatinin v moči v rozmezí 22,6-565 mg/mmol (200-5000 mg/g).