Dopis MUDr. D. Dvořákové

Dopis MUDr. D. Dvořákové, oddělení léčiv VZP zaslán e-mailem na adresu vědeckého sekretáře ČNS dne 10. května 2005

Vážení,

sděluji následující:

náš odbor politiky léků a zdravotnických prostředků (OPLZP) se přestěhoval do objektu v Rytířské ulici č. 4 v Praze 1. Zasílám informaci o změně čísel telefonu a faxu. Prosím, pokud je to možné, aby tato informace byla předána cestou Vašich webových stránek dialyzačním střediskům a onkologickým a hematoonkologickým centrům, kterých se týká centrální nákup erytropoetinu a darbepoetinu.

  • Poměr (v %) preparátů na 2. pololetí 2005 mohou posílat všechna pracoviště prostřednictvím E- mailu, který je stejný a nebo faxem : 222 873 423, nemusí to být poštou.
  • Požadavky na EPO pro hemodialýzy na 3Q 2005 posílejte na E-mail p. Poláškové či MUDr. Dvořákové nebo na fax.
  • Spotřeba se vykazuje stejně a zasílá se cestou Územního pracoviště VZP v místě vykazujícího centra nebo HDS na disketě, která je dopravena vnitřní poštou VZP na adresu: Orlická č. 4/2020, Praha 3, 130 00
  • Pokud někdo trvá na poště, pak platí dál pro poštovní styk naše adresa: Ústředí VZP, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, MUDr. Dagmar Dvořáková - vedoucí oddělení léčiv.
  • I nadále platí léčba příslušnými preparáty dle SPC.

S pozdravem
MUDr. Dagmar Dvořáková

oddělení léčiv
Rytířská 4 , Praha 1
tel : 222 873 402,
fax : 222 873 423
mobil: 724 116 169