Doporučení ČNS - vyšetřování HLA-specifických protilátek u pacientů před transplantací ledviny

vyšetřování HLA-specifických protilátek u pacientů před transplantací ledviny - doporučení ČNS