Dotazník měření kvality života nemocných s pokročilým CKD

Dotazník měření kvality života nemocných s pokročilým CKD k dispozici v české verzi

Vážení členové ČNS,

MUDr. Zuzana Křemenová ve spolupráci Podpůrného a paliativního týmu, interní kliniky FNKV a Centra paliativní péče Praha připravila překlad, kulturní adaptaci a validaci dotazníku měření kvality života pacientů s pokročilým renálním selháním IPOS-renal. V současné době probíhá jeho validační fáze na 100 pacientech (validace se účastní nefrologická ambulance FNKV, FMC Louny, FMC Slaný, FMC Mělník, BBraun Ohradí Praha).

Česká verze je již nyní schválena k používání autorským týmem původní anglické verze. Níže naleznete link, kde je možné ho volně stáhnout. Věříme, že implementace jeho užívání v klinické praxi povede k zlepšení kvality života nemocných se selhání ledvin, jak v zahraničí bylo v četných studiích prokázáno.

https://pos-pal.org/maix/ipos-renal-in-english.php#:~:text=IPOS%2DRenal%20is%20a%20short,%2C%20practical%20issues%2C%20family%20anxiety.

V příloze naleznete ukázku verze pro pacienta (případně pro zdravotníka), když pacient není schopen sám dotazník vyplnit.

Překlad-IPOSr-pacienti-komplet-poreviziUK.docx
16,79 kB, Datum poslední změny: 20.2.2022

Překlad-IPOSr-zdravotníci-komplet-poreviziUK.docx
13,98 kB, Datum poslední změny: 20.2.2022