Důležité - výkaz spotřeby erytropoetinu za rok 2005

Dopis dr. Dvořákové z VZP

Všem vedoucím lékařům HDS – erytropoetin pro druhé pololetí 2006 – zpráva od dr. Dvořákové z VZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je neprodleně třeba odevzdat výkaz spotřeby erytropoetinu za rok 2005 – viz dopis dr. Dvořákové.

Tabulku, kterou dr. Dvořáková zmiňuje, přeposíláme na všechna HDS e-mailem.

Současně je možno si ji e-mailem vyžádat od sekretářky společnosti (jherm@lf1.cuni.cz) nebo od předsedkyně společnosti (sulkovas@volny.cz) nebo od vědeckého sekretáře (rychlik@cesnet.cz)

Dopis MUDr. Dagmar Dvořákové z Ústředí VZP ČR.pdf
48,15 kB, Datum poslední změny: 8.12.2013