Edukační grant - Brodovy dny

Registrace

Vážení kolegové, členové ČNS.

Společnost Fresenius Medical Care ČR, s.r.o. poskytla na základě smlouvy s ČNS edukační grant na podporu účasti na Brodových dnech - 8. edukačním symposiu ČNS pro 50 účastníků z řad členů ČNS.

Účel grantu:
1) úhrada nákladů na ubytování (2 noci, celkem max 78 Eur na osobu včetně DPH)
2) úhrada nákladů na registrační poplatek (max 74 Eur na osobu včetně DPH)

Jak požádat:
1) První podmínka (e-mail): Člen ČNS odešle sekretářce ČNS e-mail, ve kterém sdělí, že žádá o přidělení edukačního grantu k podpoře účasti na Brodových dnech 2019. E-mail bude odeslán na adresu sekretariat@nefrol.cz co nejdříve po vyvěšení tohoto oznámení na webových stránkách ČNS. Pořadí žadatelů bude odpovídat časovému pořadí přicházejících e-mailů.
2) Druhá podmínka (písemná žádost a doklady): Následné vyplnění přiložené písemné žádosti a její zaslání spolu s originálními doklady o zaplacení ubytování a registračního poplatku nejpozději do 15.4.2019 sekretářce ČNS.

Jak bude probíhat výběr:
Grant bude poskytnut 50 žadatelům, kteří splní obě výše uvedené podmínky, výběr bude probíhat podle pořadí došlých e-mailů (první podmínka).

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA, FASN, FERA
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. FASN, FERA
prim. MUDr. Martin Havrda

Žádost o proplacení nakladu ucastník Brodovy dny FIN.xlsx
59,49 kB, Datum poslední změny: 26.3.2019