EDUKAČNÍ GRANT - kongres ERA-EDTA 2019 Budapešť

EDUKAČNÍ GRANT - kongres ERA-EDTA 2019 Budapešť

Vážení kolegové.

Společnost ERA-EDTA nás informovala, že získala edukační grant od společnosti Fresenius Medical Care na podporu účasti nefrologů na kongresu ERA-EDTA 2019 v Budapešti. Výbor ČNS provede distribuci podpory pro Českou Republiku.

Je možno žádat o podporu v různém rozsahu - pouze registrace, registrace + doprava, registrace + hotel, registrace + doprava + hotel.

Ubytování je možno žádat na 3 noci (13.-16.6.2019), nebo na 4 noci (12.-16.6.2019) pro ty, kdo se zúčastní předkongresových edukačních kurzů (CEPD).

Pokyny pro žadatele: Vytiskněte si přiloženou žádost, vyplňte a zašlete co nejdříve sekretářce ČNS, nejlépe naskenovanou e-mailem. O přidělení podpory budete informováni.

Kritéria výběru: Žádné kritérium není absolutní, ale v souladu se stanovisky ERA-EDTA i ČNS se bude brát zřetel na: pořadí došlých žádostí, aktivní účast, věk do 40 let, členství v ERA-EDTA, nezískání podpory v posledních 2 letech.

Počet podpořených: Bude definitivně stanoven ze strany ERA-EDTA, zatím se předpokládá 24 podpořených.


S pozdravem

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA, FASN, FERA
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. FASN, FERA
prim. MUDr. Martin Havrda

Application Form MedTech Grant 2019.pdf
402,05 kB, Datum poslední změny: 10.5.2019